Pla de seguretat

Un ampli i complet pla de seguretat es confecciona anualment mitjançant els serveis de l’equip de Protecció Civil local que mobilitzen tots els cossos de seguretat de l’estat ubicats a Blanes, així com bombers i equips fixos i mòbils de la Creu Roja, que disposen d’un pla d’evacuació immediata als Hospitals i centres d’urgència de la zona que estan alerta dels possibles accidents que es poguessin provocar.

Cada pirotècnia que hi participa ha de disposar de tots els requisits que exigeix l’ordre de 20 d’octubre de 1988 per a la realització d’espectacles pirotècnics, així com pòlisses d’assegurances de les pirotècnies i comprovants de la Seguretat Social del mateix personal pirotècnic.

L’organització del concurs de focs d’artifici, vetllant per la seguretat del públic, delimita la zona de llançament separant amb tanques metàl·liques els diferents tancaments perimetrals que aïllen l’accés a la plataforma central. Aquest recinte està vigilat des de 24 hores abans del primer llançament i fins 24 hores després de l’últim. Tot al voltant de la zona de llançament, que es troba igualment tancada i que limita amb la platja, s’hi instal.len rètols informatius en 6 idiomes en els quals consta: “No passeu, perill”.

escut-blanes-blanc-fons-transparent

Pla de seguretat

Un ampli i complet pla de seguretat es confecciona anualment mitjançant els serveis de l’equip de Protecció Civil local que mobilitzen tots els cossos de seguretat de l’estat ubicats a Blanes, així com bombers i equips fixos i mòbils de la Creu Roja, que disposen d’un pla d’evacuació immediata als Hospitals i centres d’urgència de la zona que estan alerta dels possibles accidents que es poguessin provocar.

Cada pirotècnia que hi participa ha de disposar de tots els requisits que exigeix l’ordre de 20 d’octubre de 1988 per a la realització d’espectacles pirotècnics, així com pòlisses d’assegurances de les pirotècnies i comprovants de la Seguretat Social del mateix personal pirotècnic.

L’organització del concurs de focs d’artifici, vetllant per la seguretat del públic, delimita la zona de llançament separant amb tanques metàl·liques els diferents tancaments perimetrals que aïllen l’accés a la plataforma central. Aquest recinte està vigilat des de 24 hores abans del primer llançament i fins 24 hores després de l’últim. Tot al voltant de la zona de llançament, que es troba igualment tancada i que limita amb la platja, s’hi instal.len rètols informatius en 6 idiomes en els quals consta: “No passeu, perill”.